Türk Telekom Medya Merkezi

Türk Telekom hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama
19 Haziran 2018

Türk Telekom hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama

Londra’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen 5G Dünya Zirvesi’nde “5G ile geliştirilen yeni iş modelleri” konulu panele konuşmacı olarak katılan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Zirve kapsamında bazı gazeteciler ile de bir araya gelerek Türkiye’de uygulanacak yeni sabit altyapı kiralama protokolü hakkında bilgi verdi. Türk Telekom’un önümüzdeki dönemde odaklandığı ana stratejilerden de bahseden Dr. Doany, gazetecilerin son dönemde SPK’nın yapmış olduğu pay alım tebliğindeki değişiklik(1) ve BDDK tarafından yayımlanan düzenleme taslağı(2) hakkındaki soruları üzerine şirket ile ilgili son gelişmelere de temas etti. 20-21 Haziran 2018 tarihinde bazı gazetelerin ekonomi haberlerinde yer bulan bu röportajla ilgili kamuoyunu daha da aydınlatmak amacıyla aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunarız:

 

Sabit altyapı kiralama protokolü:

 

Protokol kapsamında sabit altyapı konusunda imtiyaz sahibi olan Türk Telekom, talep edilmesi halinde mevcut fiber altyapısını uzun süreli kullanım taahhüdü veren ve dileyen tüm operatörlere uygun koşullar ile kiralayacak. Yeni altyapı gerektiği durumlarda ise operatörle işbirliğine gidecek; altyapıyı Türk Telekom döşeyecek, yatırım maliyetini ise yeni altyapıyı talep eden operatör üstlenecek. Karşılığında operatör, bu yeni döşenen altyapıyı belli bir süre ücretsiz kullanma hakkına sahip olurken mevcut altyapıdan da indirimli olarak istifade edecek. Altyapı Türk Telekom bünyesinde işletilmeye devam etse de, aslında Türk Telekom’un devletin verdiği imtiyaz hakkı neticesinde faaliyetlerini yürüttüğü göz önüne alındığında, günün sonunda tüm altyapının sahibi operatörler değil devlet olacak. Yeni modelin faydaları:

 

  • Operatörlerin yatırım maliyetleri azalacak,
  • Altyapısı bulunmayan bölgelere altyapı yatırımı sağlanacak,
  • Fiber altyapının yaygınlığını daha da artıracak,
  • Daha iyi kalitede sabit altyapı erişimi sunulmasıyla birlikte ürün çeşitliliği artacak,
  • Türkiye’nin genişbant penetrasyonu artacak,
  • Kamunun altyapı üzerindeki hakları korunacak,
  • Mükerrer yatırımın önü kesilecek ve ülkenin kaynakları daha verimli kullanılmış olacak,
  • Sürdürülebilir bir altyapı politikasına geçilmiş olacak,
  • Bu protokol sayesinde kapsama alanı daha da genişleyen altyapı, mevcut imtiyaz anlaşmaları çerçevesinde günün sonunda devlete ait olmuş olacak.

 

Ana hissedar OTAŞ’la ilgili son gelişmeler:

 

Türk Telekom tarafından yapılan 28 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, OTAŞ maliki olduğu Türk Telekom hisseleri üzerindeki mülkiyet hakkını kullanarak, mevcut borçlarının refinansmanı ve vadesinin uzatılması ve amacıyla, bir kısım finans kuruluşları ile kredi anlaşması imzalamış olup söz konusu kredinin teminatı olarak Türk Telekom hisselerini, hisselere ait tüm haklar OTAŞ’ta kalmak kaydıyla rehin vermiştir. Şirketimiz söz konusu borcun bir tarafı olmadığı için, Şirketimize ne OTAŞ’ın borcu ne de OTAŞ ve bankalar arasındaki görüşmeler hakkında herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bazı basın organlarından edindiğimiz bilgi, OTAŞ’ın bu borcun geri ödemesinde temerrüde düştüğü ve bankaların da OTAŞ’la aralarında yaptığı anlaşmanın şartlarına binaen OTAŞ’a bazı süreçler uygulayabileceği yönündedir. Şirketimiz tarafından yapılan 22 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklaması ile de belirttiğimiz üzere, mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili Şirketimize herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. CEO’muz Dr. Doany, gazetecilerle olan buluşmasında bu gibi durumlarda dünyadaki uygulamaları göz önüne alarak olasılıklar hakkında genel bilgi vermiştir. Basında yer alan bilgilere göre, bankalar hâlihazırda OTAŞ’la aralarındaki kredi anlaşması çerçevesinde süreçlerini yürütmektedirler. Bu süreçlerin vadesine ilişkin resmi bir bilgi tarafımıza ulaşmamıştır. Bazı çevreler tarafından, röportajda bahsi geçen vadelerin yanlış yorumlandığı gözlenmiştir. Bu vadeler, dünyada genelde özel amaçlı kurulan şirketlerin yaptıkları yatırımlardan olağan çıkış sürelerini tasvir etmek için kullanılmış; bankaların OTAŞ’a verdikleri kredinin yapılandırması ile ilgili süreci tasvir etmek için kullanılmamıştır. Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.

 

Yönetimin hisse alımları:

 

Şirketimiz Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yaptıkları şahsi hisse alımlarını 8 Haziran 2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarıyla duyurmuşlardır. Bu Türk Telekom üst yönetiminin, şirketimizin beş yıllık stratejisine duydukları güvenin ve şirketin performansının en iyi seviyede olması için gereken özveriyi koyacaklarının bir göstergesidir. Kaynaklar:

 

 

Diğer Basın Bültenleri ve Görseller