Türk Telekom Medya Merkezi

Türk Telekom, Diyarbakır’da az gören çocuklara Günışığı eğitimi verdi
13 Kasım 2017

Türk Telekom, Diyarbakır’da az gören çocuklara Günışığı eğitimi verdi

Az görenlere umut ışığı olan Türk Telekom Günışığı Projesi, görme engelli çocuklar için bu defa Diyarbakır'daydı. Proje kapsamında, Diyarbakır'da yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip 42 öğrenciye az gören eğitimi verildi. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibi doğrultusunda EY-DER(Engelsiz Yaşama Derneği) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi'ni bu defa Diyarbakır'daki görme engelli çocuklara götürdü. Günışığı Projesi kapsamında 42 görme engelli çoçuğa eğitim verildi

 

 

Diyarbakır'da gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Günışığı eğitimlerine uygun, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip 42 görme engelli çocuk tespit edildi. Günışığı projesine katılan 42 az gören çocuğa, erken müdahale eğitimi verildi ve çocukların, var olan ışık algılarını kullanarak alfabeyi öğrenme, nesneleri algılamalarına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimler, Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulu'nda gerçekleştirildi. Görme engelli öğrencilere ihtiyaçları ve bireysel özellikleri doğrultusunda eğitim planı hazırlanarak, görme rehabilitasyon uygulamaları yapıldı. Ailelere ayrıca çocuklarının motivasyonlarını nasıl yükselteceği, işlevsel görme becerilerini nasıl kullanacakları konusunda eğitimler verildi. Okul idaresi ve öğretmenler de "Günışığı Projesi" kapsamında "Az Gören Eğitimi ve Rehabilitasyonu" konusunda bilgilendirildi. Türk Telekom, Günışığı Projesi ile az gören çocuklara görmeyi öğretiyor Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi olan Günışığı Projesi kapsamında yüzde 1 ila 10 oranında görme kalıntısına sahip olan çocuklara erken müdahale eğitimiyle; var olan ışık algılarını kullanarak nesneleri algılamaları ve alfabe ile okumaları öğretiliyor. Çocuklar, Günışığı Projesi'nde aldıkları eğitimler sonucunda "gören yaşıtları" ile eşit eğitim alma yetkinliğine de erişiyor. Proje kapsamında erken müdahale eğitimi alan çocuklar; eğitimlerini tamamladıktan sonra paten kayabilecek, bisiklete binebilecek, toplu taşıma araçlarını kimseye ihtiyaç duymadan kullanabilecek ve resim yapabilecek seviyeye geliyor. Çocuklar, sınıflarında yapılan ortam düzenlemeleriyle diğer arkadaşlarıyla aynı sıraları paylaşarak eğitimlerini eşit şartlarda onlarla birlikte sürdürebiliyorlar.

Diğer Basın Bültenleri ve Görseller