Türk Telekom Lounge
Atatürk Kültür Merkezi’nde
açıldı